Aktualnosci

Ministerstwo Edukacji i Nauki wprowadziło kolejne ułatwienia

19.04.2022

Ministerstwo Edukacji i Nauki wprowadziło kolejne ułatwienia w procesie organizacji kształcenia, wychowania oraz opieki dzieci i młodzieży z Ukrainy. 
11 kwietnia br. zostało opublikowane znowelizowane rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki w tym zakresie.
https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/ulatwienia-w-procesie-edukacji-d...

 

Uzyskanie dyplomu zawodowego i dyplomu potwierdzającego kwalifikacje wg nowych zasad

11.09.2019

Uzyskanie dyplomu zawodowego i dyplomu potwierdzającego kwalifikacje wg nowych zasad

Rozporządzenie MEN z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie warunków, jakie musi spełnić osoba ubiegająca się o uzyskanie dyplomu zawodowego albo dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe weszło w życie 11 września 2019 r.