Aktualnosci

Podpisanie listu intencyjnego

05.07.2018

W dniu 5.07 br. miało miejsce uroczyste podpisanie listu intencyjnego, dotyczącego pilotażu programu praktycznej nauki zawodu „technik hutnik”, powstałego w ramach projektu pt. „Kształcenie dualne – dobry start w zawodach branży górniczo-hutniczej”, realizowanego wspólnie przez Główny Instytut Górnictwa, Katowicką Specjalną Strefę Ekonomiczną oraz Politechnikę Śląską. 

Kształcenie dualne

Modelowe programy praktycznej nauki zawodu

28.02.2018

W ramach projektu utworzono platformę zdalnej komunikacji, która usprawni komunikację między osobami zatrudnionymi do realizacji określonych zadań. Na platformie prowadzone będą prace związane z opracowaniem modelowych programów praktycznej nauki zawodu, analizowane będą postępy planowanego pilotażu w szkołach, a także weryfikowane będą postępy prac merytorycznych i tworzonych rekomendacji do zmian w prawie oświatowym.