Kształcenie dualne - dobry start w zawodach branży górniczo-hutniczej

Główny Instytut Górnictwa, 
Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.
oraz Politechnika Śląska 
realizują projekt dofinansowany
z Funduszy Europejskich
„Kształcenie dualne – dobry start w zawodach
branży górniczo-hutniczej”.

Celem projektu jest dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy poprzez zaangażowanie przedstawicieli pracodawców i pracowników na wszystkich etapach jego programowania.

Dofinansowanie projektu z UE: 1 025 000,00  zł 

 

Fundusze europejskie

gig.eu
Deklaracja Dostępności