Zakończenie prac związanych z realizacją projektu

8.01.2020

Czas realizacji naszego projektu dobiegł końca.

W trakcie jego realizacji podejmowano następujące działania:

- zbadano kosztochłonność realizacji kształcenia w poszczególnych zawodach branży górniczo-hutniczej,
- opracowano 7 modelowych  programów praktycznej nauki zawodu dla zawodów prowadzących kształcenie na poziomie technika (w dwóch wariantach: szkoła -pracodawca i szkoła – ckp - pracodawca),
- przeprowadzono pilotaż wypracowanych rozwiązań,
- opracowano zasady zapewniania jakości kształcenia praktycznego realizowanego u pracodawców wraz z narzędziami ich weryfikacji.

Mamy nadzieję, że przyniósł on wiele ciekawych przemyśleń, a stworzone rozwiązania będą pomocne wszystkim oddanym przygotowaniom rozwiązań w zakresie angażowania pracodawców w organizację praktycznej nauki zawodu w realnych warunkach pracy.

Serdecznie dziękujemy wszystkim osobom zaangażowanym w realizację projektu!