Uzyskanie dyplomu zawodowego i dyplomu potwierdzającego kwalifikacje wg nowych zasad

11.09.2019

Uzyskanie dyplomu zawodowego i dyplomu potwierdzającego kwalifikacje wg nowych zasad

Rozporządzenie MEN z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie warunków, jakie musi spełnić osoba ubiegająca się o uzyskanie dyplomu zawodowego albo dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe weszło w życie 11 września 2019 r.

W załącznikach do wspomnianego rozporządzenia określono wykaz dokumentów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie wymaganych do uzyskania dyplomu zawodowego albo dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym, na poziomie technika:

Odpowiednio
- w załączniku nr 1 – w nowej klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego;
- w załączniku nr 2 – w dotychczasowej klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego.
Szczegóły: Dz.U. z 2019 r. poz.1731.