Podpisanie listu intencyjnego

05.07.2018

W dniu 5.07 br. miało miejsce uroczyste podpisanie listu intencyjnego, dotyczącego pilotażu programu praktycznej nauki zawodu „technik hutnik”, powstałego w ramach projektu pt. „Kształcenie dualne – dobry start w zawodach branży górniczo-hutniczej”, realizowanego wspólnie przez Główny Instytut Górnictwa, Katowicką Specjalną Strefę Ekonomiczną oraz Politechnikę Śląską. 

Kształcenie dualne

Na mocy porozumienia, pilotaż będzie przeprowadzony w Zespole Szkół im. Jana Wyżykowskiego w Głogowie przy współudziale KGHM Polska Miedź. W roku szkolnym 2018/2019, uczniowie klas I i II 4-letniego technikum będą realizować modelowy program praktycznej nauki zawodu w realnych warunkach pracy, czyli u pracodawcy. Pozwoli to zweryfikować, czy wszystkie elementy programu będą mogły być stosowane w praktyce szkolnej i wdrożone do systemu kształcenia na poziomie rozwiązań systemowych.

List intencyjny w obecności Urszuli Bauer, śląskiego kuratora oświaty, Romana Kowalczyka dolnośląskiego kuratora oświaty oraz przedstawicieli GIG i Politechniki Śląskiej podpisali: dr Janusz Michałek, prezes Zarządu KSSE, dr hab. Barbara Piontek, zastępca prezesa Zarządu KSSE, Stefania Kramarzewska, dyrektor Zespołu Szkół im. Jana Wyżykowskiego w Głogowie oraz Jarosław Dudkowiak starosta głogowski, a także Marta Kieruzal, dyrektor Departamentu HR KGHM Polska Miedź i Tomasz Maciejowski dyrektor naczelny administracji KGHM Polska Miedź.