Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 lutego 2019 r.

20.02.2019

Opublikowano rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie ogólnych celów i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2019 r.
(Dz. U.  2019 r., poz. 316)