Modelowe programy praktycznej nauki zawodu

28.02.2018

W ramach projektu utworzono platformę zdalnej komunikacji, która usprawni komunikację między osobami zatrudnionymi do realizacji określonych zadań. Na platformie prowadzone będą prace związane z opracowaniem modelowych programów praktycznej nauki zawodu, analizowane będą postępy planowanego pilotażu w szkołach, a także weryfikowane będą postępy prac merytorycznych i tworzonych rekomendacji do zmian w prawie oświatowym.