Dialog interesariuszy

06.03.2018

W celu zapewnienia wysokiej jakości rozwiązań i podniesienia efektywności kształcenia zawodowego, w ramach projektu realizowany jest Dialog interesariuszy, w ramach którego zorganizowano pierwsze spotkanie. Seminarium, którego celem było podjęcie współpracy między przedstawicielami firm i instytucji z otoczenia społeczno-gospodarczego dla określenia najlepszych form kształcenia w zawodach branży górniczej i hutniczej odbyło się 14.03.2018 r. w Centrum Edukacyjno-Kongresowym Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Udział wzięli między innymi przedstawiciele władz oświatowych, jednostek samorządu terytorialnego, komisji egzaminacyjnych, szkół oraz przedstawiciele pracodawców  i technicznych stowarzyszeń branżowych.