Badanie kosztochłonności kształcenia

09.03.2018

Główny Instytut Górnictwa prowadzi badanie kosztochłonności kształcenia w zawodach obszaru branżowego górniczo-hutniczego. Określenie kosztów, jakie wiążą się z wykształceniem uczniów we wskazanych zawodach, pozwoli w przyszłości na dostosowanie subwencji oświatowych do realnych potrzeb kształcenia zawodowego. Tylko ścisła współpraca wykonawcy badania z Państwem umożliwi prawidłowe przeprowadzenie badania oraz pozwoli na otrzymanie wiarygodnych wyników. W związku z powyższym zapraszamy do współpracy przedstawicieli wszystkich szkół, które w 2016 r. prowadziły kształcenie w w/w zakresie.

Ankieta służąca do oceny kosztochłonności kształcenia wraz z instrukcją, znajduje się w zakładce „do pobrania".